ПРИРОДНИ НАУКИ

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

НАЧАЛО

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ХИМИЯ И ОПАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Биологията е фундаментална природна наука, изучаваща живота и живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение, произход и развитие, таксономия и връзките между тях и неживата природа.

 Повече 


Физиката е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи структурата и еволюцията на материалния свят. Физиката е точна наука, което означава, че се занимава с намирането на количествено описание на природните явления

 Повече 


Химията е наука, която изучава състава, структурата, свойствата и поведението на веществата (химичните елементи и техните съединения), както и преобразуванията им вследствие на различни химични реакции.

 Повече 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

БИОЛОГИЯ

  • Добринка Михова
  • Мария Веселинска
  • Росица Славова

ФИЗИКА

  • Дамяна Грънчарова
  • Пламен Ценкин
  • Тинка Попова

ХИМИЯ

  • Дамяна Грънчарова
  • Юлиана Терзийска
  • Стефка Михайлова

„Като четеш историите на другите народи, виждаш,че те са правени от крале, генерали и политици.

Нашата история, българската, е правена от учители!"

Георги Марков